Χορηγοί

290x1452

logo-athal

Οι εταιρείες/φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο info@watermicro.gr ή με τον Κο Βανταράκη Απόστολο, avantar@med.upatras.gr