ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο του σκοπού ίδρυσής της, η εταιρεία οργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια, ημερίδες και πρακτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε θέματα μικροβιολογικής ποιότητας υδάτινου περιβάλλοντος με πρώτο στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση τους. 

Ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας για τις δράσεις της.