Διοικητικό συμβούλιο


Πρόεδρος:  Γ. Βασιλαντωνοπούλου, Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. (ginamicro@eydap.gr) Αντιπρόεδρος: Δ. Κορωνάκης Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. (koronakis@eydap.gr) Γραμματέας: Β. Καρμίρης, Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε (bkarm@eydap.gr) Ταμίας: Δ. Ντάκης, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β (ddak@deyamv.gr) Μέλος: Η. Τυροδήμος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, (ityrodimos@yahoo.gr) Μέλος: Β. Καραούλη, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ymp@yyka.gov.gr) Μέλος: Ν. Ντινούλη, Δ.Ε.Υ.Α.Λ. dimi.din@hotmail.com Μέλος αναπληρωματικό: Δ. Φωτόπουλος, Δ.Ε.Υ.Α.Π. (dimifotopoulos@gmail.com) Μέλος αναπληρωματικό: Μ. Ψαρούδη, Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (mpsar@eydap.gr) […]

·  Πρόεδρος: Α.Βανταράκης, Επικ.Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών,avantar@med.upatras.gr ·  Αντιπρόεδρος Μ. Α. Ευστρατίου, Λέκτορας, Παν/μιο Αιγαίου, efstratiou@aegean.gr ·  Γραμματέας: κα Γ. Βασιλαντωνοπούλου , ΕΥΔΑΠ, ginamicro@eydap.gr ·  Ταμίας: Μ. Γιαγνίση, ΕΛΚΕΘΕ, mayia@ath.hcmr.gr        ·  Μέλος: Β. Καρμίρης , ΕΥΔΑΠ, vkarmiris@eydap.gr ·  Μέλος : Δ. Ντάκης, ΔΕΥΑMΒ, erga@deyamv.gr ·  Μέλος: Δ. Δημητρίου, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Εργαστήρια, vioanalysis@yahoo.gr ·  Αναπληρωματικό μέλος: Δ. Κορωνάκης, ΕΥΔΑΠ, koronakis@eydap.gr ·  Αναπληρωματικό μέλος: Α. Τσάκου, ΕΥΔΑΠ, atsak@eydap.gr […]

2ο Διοικητικό Συμβούλιο (Διάρκεια 2006-2009): ·   Πρόεδρος: Τ. Βαγιωνά, Καθηγήτρια Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης ·   Αντιπρόεδρος: Αθ. Μαυρίδου, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας ·   Γραμματέας: Γ. Βασιλαντωνοπούλου, ΕΥΔΑΠ ·   Ταμίας: Π. Μπούφα – Γεωργίου, ΚΕΔΥ ·   Μέλος: Β. Καραούλη, Υπουργείο Υγείας ·   Μέλος : Μ. Λειβαδάρα, ΕΛΚΕΘΕ ·   Μέλος: Α. Βανταράκης, ΕΦΕΤ ·   Αναπληρωματικό μέλος: Δ. Ντάκης, ΔΕΥΑΒ ·   Αναπληρωματικό μέλος: κα Γ. Μανδηλαρά, ΕΣΔΥ  

1o Διοικητικό Συμβούλιο  (Διάρκεια 2002-2006) : Πρόεδρος Μ. Παπαπετροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιπρόεδρος: Βαγιωνά Τάνια, Αναπ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης Γραμματέας: Α. Μαυρίδου, Καθηγήτρια, ΤΕΙ Αθήνας Tαμίας: Π. Μπούφα, ΚΕΔΥ Μέλος: Α. Βανταράκης, ΕΦΕΤ Mέλος: Γ. Μανδηλαρά, ΕΣΔΥ Μέλος: Δ. Κορωνάκης, ΕΥΔΑΠ Μέλος: Μ. Λειβαδάρα, ΕΛΚΕΘΕ