Υποτροφίες


Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων, ανακοινώνει την υποτροφίας «Γ. Σταθόπουλος» ύψους 500 € για τη συμμετοχή (με προφορική ανακοίνωση ή poster) σε συνέδριο εσωτερικού ή εξωτερικού για το έτος 2012. Το θέμα της ανακοίνωσης θα πρέπει να αφορά τη Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος και η ανακοίνωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί […]

Η Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων, με χαρά ανακοινώνει την έγκριση απονομής της υποτροφίας “Γ. Σταθόπουλος” για το 2010 στον Κο Γελνάρ Κίρζι για τη συμμετοχή του στο XXXIII International Congress on Microbial Ecology in Health and Disease από 6-10 Σεπτεμβρίου με ερευνητική ανακοίνωση με τίτλο: “Isolation and typing of environmental mycobacteria in the tap […]

Στο πλαίσιο του δικτύου COST 929  έχουν προκηρυχθεί υποτροφίες για μικρής διάρκειας (έως 6 μήνες) κινητικότητα για ερευνητές που ασχολούνται με τη θεματική ενότητα “Environmental and Food Virology”. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα http://www.cost929-environet.org/. Η προκήρυξη αφορά μετακινήσεις ερευνητών μέχρι το Μάιο 2010.