Συνέδρια


Geneva, Switzerland June 26-30. http://www.fems-microbiology.org/website/nl/page142.asp

1-3 September, 2010. Winchester, UK http://www.biofilms4.com/

October 11 – 13, 2010, San Diego, CA, USA . http://www.hydrologyconference.com/

I would like to kindly draw to you attention that the deadline for outline papers submissions to the Singapore International Water Week Convention 2010 has been postponed until the 30 of November. The conference will take place in Singapore (28 June – 2 July 2010) and the topics that will be discussed are:  Solutions for […]

Το 15th Health Related Water Microbiology Symposium διοργανώθηκε στη Νάξο από 31/5/2009 έως 5/6/2009. Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 400 σύνεδροι από περισσότερες από 50 χώρες και είχε τεράστια επιτυχία. Στό πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκε ελληνική ημερίδα με τίτλο “Ποιότητα νερών στην Ελληνική Επικράτεια”. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν: Μικροβιολογική μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος και […]