Νερά αναψυχής


ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2000_60_odigia

Δημοσίευση με αφορμή παρουσίαση στο συνέδριο της Νάξου για τη μικροβιολογική επιβάρυνση των θαλασσινών νερών σύμφωνα με μελέτη του Παν/μιου Αιγαίου

As a result of some of the requirements of EU Bathing Water Directive 2006/7EC RoSPA were commissioned by EC Directorate-General Environment to review and develop a set of logos to inform beach users of water quality, both the classification of water quality found at a designated bathing beach and warnings about reductions in that level […]

This report gives a general overview of bathing water quality in Greece during the 2008 bathing season. Greece reported 8 parameters under the Directive 76/160/EEC (1 Total coliforms, 2 Faecal coliforms, 3 Faecal streptococci, 7 Colour, 8 Mineral oils, 9 Surface-active substances reacting with methylene blue, 10 Phenols (phenol indices), 13 Tarry residues and floating […]

Νέα Εγκύκλιος σχετικά με τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενώνegkyklios-kolymb-maios2009

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει εκδώσει ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ το οποίο περιλαμβάνει τις θέσεις του Οργανισμού σε θέματα όπως: – Ποιότητα νερού και κοπρανώδης μόλυνση – Παθογόνοι μικροοργανισμοί σε νερά κολύμβησης – Μικροβιολογική ποιότητα άμμου ακτών κολύμβησης – μικροφύκη και κυανοβακτήρια σε παράκτια νερά – και άλλα Η έκδοση είναι […]

Τα πρότυπα όρια των νερών κολύμβησης σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο: protypa-neron-kolymbisis

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ, μέσω της απλούστευσης και επικαιροποίησης του καθεστώτος διαχείρισης και παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Οι παράμετροι παρακολούθησης των νερών περιορίζονται από 19 που ίσχυαν στην οδηγία 76/160/ΕOΚ σε 2 σημαντικές βακτηριολογικές παραμέτρους: τους εντερόκοκκους (enterococci) και το Εscherichia-coli. Επιπλέον, καθιερώνεται η έννοια της […]

Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των υδάτων κολυμβήσεως, εξαιρέσει των υδάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και των υδάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για πισίνες (κολυμβητήρια). Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται ως: α) ύδατα κολυμβήσεως τα γλυκέα ρέοντα ή λιμνάζοντα ύδατα ή μέρη αυτών, όπως και το ύδωρ της θαλάσσης, στα οποία […]

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία – Θάλασσες – Ωκεανοί και ακτές – 11/06/2009 H Κύπρος, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Μάλτα έχουν τις καθαρότερες παραλίες της Ευρώπης Καλά νέα για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που σύντομα ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών παραλιών έχουν καθαρά νερά κολύμβησης. Το ίδιο ισχύει και […]