Πόσιμο νερό


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε΄X.Y. ΑΘΗΝΩΝ, ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ, SCHEMA Η εισήγηση μπορείτε να την διαβάσετε εδώwatermicro-2014-i-iiiiei-iiifiiiifi1

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Ημερίδα με θέμα: Cyanotoxins in Fresh Waters-Advances in Analysis, Occurrence, Treatment που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 5 Μαΐου (9:00 – 16:00) στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Η Ημερίδα διοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Πρόγραμμα “CyanoWater” (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») και το Διεθνές Δίκτυο […]

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, η απόφαση για την “Χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων ανάλυσης για τη μικροβιολογική παράμετρο E.coli σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”. Η απόφαση προέκυψε μετά από δημοσίευση έρευνας που πραγματοποιήθηκε από εργαστήρια-μέλη της εταιρείας υπό την επιστημονική ευθύνη της κας Αθηνάς Μαυρίδου, Καθηγήτριας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ισοδυναμία μεθόδων από Ελληνικά […]

ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2000_60_odigia

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) συστείνει στους παρόχους πόσιμου νερού να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν “Σχέδια Ασφάλειας Νερού” (Water Safety Plans) ώστε να μπορούν να εκτιμούν και να αντιμετωπίζουν συστηματικά εμφανιζόμενους κινδύνους. Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ περιγράφει μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογής Σχεδίων Ασφάλειας για πόσιμο νερό. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241562638_eng_print.pdf

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) εξέδωσε Έκθεση που πραγματεύεται το θέμα της σχέσης των Ολικών Ετερότροφων με την ποιότητα του πόσιμου νερού, την σημασία τους για την Δημόσια Υγεία, την σχέση τους με την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας και την αισθητική ποιότητα του νερού. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/WSH02.10.pdf

Σε περίπτωση που ένας εκδρομέας βρεθεί σε απομακρυσμένη περιοχή και χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ως πόσιμο νερό από ρυάκι, ποταμάκι, λιμνούλα, θα πρέπει να λάβει μέτρα για την απομάκρυνση παθογόνων βακτηρίων και παρασίτων. Οδηγίες σχετικά δίνονται από το Center for Disease Control (Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών) των ΗΠΑ στις ιστοσελίδες: http://www.cdc.gov/healthywater/pdf/drinking/Backcountry_Water_Treatment.pdf http://www.cdc.gov/healthywater/drinking/travel/backcountry_water_treatment.html

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις που η ποιότητα του νερού που διατίθεται ως πόσιμο δεν είναι βέβαιη. Παρατίθεται μελέτη – και πρακτικές οδηγίες – για την χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας στην απολύμανση πόσιμου νερού. http://almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/35-46.html

Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών υπάρχει η περίπτωση να βρεθούμε σε περιοχή που η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν είναι εγγυημένη. Το Center for Disease Control (Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών) των ΗΠΑ έχει εκδώσει Οδηγίες Αντιμετώπισης του προβλήματος: http://wwwnc.cdc.gov/travel/content/water-treatment.aspx

Συνημμένα μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στο πόσιμο νερό Methods