Πόσιμο νερό


Νέα εγκύκλιος για την ποιότητα του πόσιμου νερού που αποσαφηνίζει ορισμένα θέματα σχετικά με τη Νομοθεσία ελέγχου του πόσιμου νερού  egkyklios-posimo-nero-2008

Η Οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του κοινού με την καθιέρωση κριτηρίων υγιεινής και καθαριότητας στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το πόσιμο νερό στην Κοινότητα. Η Οδηγία ισχύει για όλα τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένων των φυσικών μεταλλικών νερών και των θεραπευτικών νερών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πόσιμο νερό: να […]

13.060   Ποιότητα νερού *ΕΛΟΤ 1108-Ποιότητα νερού – Ανίχνευση και αρίθμηση Pseudomonas aeruginosa- Μέρος 1: Μέθοδος δι’εμπλουτισμού σε υγρό θρεπτικό υλικό  *ΕΛΟΤ 1420-Επίδραση οργανικών υλικών στο πόσιμο νερό – Προσδιορισμός της οσμής και γεύσης του νερού σε συστήματα σωληνώσεων – Μέρος 1 : Μέθοδος δοκιμής  *ΕΛΟΤ 169-Ποιότητα νερού – Χημικός προσδιορισμός ασβεστίου *ΕΛΟΤ 170-Ποιότητα νερού – […]